Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Ringvide 1:8 gårdsmiljö

Gårdsmiljö där manbyggnaden har karaktäristiska 1700-talsproportioner: Låg, lång och smal.

Fönstren är låga och är placerade nära hörnen.