Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Lauters (nord-ost) Kalkugn

Under 1600-talet brändes kalk i relativt stor omfattning och ute på Lauterhorn finns ännu rester av kalkugnar kvar.

Denna ugn vid Lauters var den som beräknades haft den största volymen med 40 läster (kubikmeter).

Den var 5,5 meter hög med en inre diameter som mest på 3 meter.

Anteckningar gjordes att den använts för tre bränningar varje år  med ett utbyte av cirka 70 läster, till vilket gick åt 30 famnar ved.

Vid inventeringen 1929-31 fanns ugnar eller rester av ugnar på 71 ställen på Fårö som då var 525 över hela ön.