Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Mölnor 1:43 FBU lägergård

Anläggningen har sitt ursprung som beredskapsläger under andra världskriget. Ett kompani från Gotlands I 18 förlades till Fårö där några baracker byggdes.

Anläggningen utökades 1951 då Gotlands Frivilliga befälsutbildning (FBU) bildades.

1953 övergick kompanilägret till att bli kursgård för FBU-utbildningar. Lägret bestod då av matsals-, expeditions- och två förläggningsbaracker för 48 man garage och förråd.

Barackerna har namn med Fåröanknytning som ”Lamgiftet”, ”Lansa” 0ch ”Broa”. ”Hagalunda”. byggdes något senare för kursdeltagares familjer