Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Mölnor 1:13, 1:40, 1:57, 1:62

Samlade längs den gamla landsvägen nära havet ligger de tre gårdarna i Mölnors grannlag.

Här i den bördiga östra delen av Fårö skedde en stark uppodling av tidigaere ängsmark under 1800-talet, då mindre ägor skiftades samman.

 

Bebyggelsen är huvudsakligen från 1800-talet.

Den före detta affären, Mölner 1.40, är numera bokbinderi.

Mölner 1:57 ligger vackert längs gamla vägen nära havet med byggnaderna inbäddade bland lövträd. Flera byggnader har tidigare haft agtak.

 

Regionala särdrag: Lada med agtak (Mölnor 1.13)
Linbastu (Mölnor 1.57)