Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Lauter 1.136 Lauterhorns hamn

Lauterhorn är en av det tjugotal platser där det funnits lots på Gotland.

Till en början var det en självständig lotsplats men den kom senare att ingå under Fårösunds lotsplats och verksamheten lades 1880. Det finns ännu en vaktstuga kvar från den verksamheten.

Vid Lauterhorn anlades en första kalklugn för export på 1660-talet, en verksamhet som pågick fram till 1800-talets slut.

Senare startade AB Lutterhorns kalkbruk då lastbryggan anlades. Denna lastbygga förföll snabbt då verksamheten tämligen omgående lades ner. Kalkindustrin vid Lauterhorn ledde till att en lotsstation, den andra på Fårö efter Lansa, etablerades på 1700-talet.

Lauterhorn är en av det tjugotal platser där det funnits lots på Gotland.Till en början var det en självständig lotsplats men den kom senare att ingå under Fårösunds lotsplats och verksamheten lades 1880. Det finns ännu en vaktstuga kvar från den verksamheten.

Den nya fiskehamnen byggdes med statsbidrag 1951. I samband med detta flyttade också fiskeriverksamheten från fiskeläget vid Lauters hit.

I området finns spår efter kalkindustri i form av kalkugnar, mordhögar samt ruinen av lastbryggan som anlades 1910. Eventuellt kan det finnas rester av stenkistor och barlasthögar kvar efter den gamla hamnanläggningen under vatten.

Hamnen är ännu i bruk. Här finns gästhamn och sjöräddningsstation.