Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Lauter 1:67 Helgumannen fiskeläge

Helgumannen är ett av Fårös och Gotlands mest kända fiskelägen. Lägets bebyggelsemiljö är typisk för det äldre gotländska kustfisket och utgör en vacker bild i kulturlandskapet.

 

Helgumannen ligger öppet på en klapperstensstrand. Båtarna dras upp direkt på stranden. Här finns ingen hamnanläggning.

 

Vid Helgumannen finns drygt tio-talet bodar, varav fyra är byggda i sten. Bodarna är av olika ålder, uppförda från 1700-talet till 1900-talets början – samt ett par stenbodar från senare tid.

Två av stenbodarna har låga väggar och är mycket ålderdomliga och sällsynta.

Vid vattnet finns rester av länningar och bakom bodarna rester av den gamla gistgården för nättorkning.

Läget har en brunn med källvatten som ännu är i funktion.

I någon av stenbodarna som uppförts på 1980-talet ingår stenmaterial från ladugården av ett båtmanstorp Lauters 1:67, för roten Mörk. Det är det sista som försvann av byggnaderna på de fem rotar för båtmanstorp som funnits på Fårö.

Tidigare har Helgumannen varit ett stort fiskeläge där man pilkade torsk och strömming med nät direkt från båtarna, så kallat vrakfiske.

Helgumannen ligger i norra ändan av Gotlands största raukområde, Digerhuvud.

Helgumannen är en utpekad kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö i 1982 års kulturminnesprogram.

Läs mer om Fårös fiskelägen här