Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Lassor 1:2 Gårdsmiljö (byggnadsminne)

Gårdsmiljö med många bevarade byggnader och en lite förändrad manbyggnad.

Huvudbyggnaden, en parstuga av sten under brutet tegeltak i två plan med köksbakbygge, uppfördes 1836.

Huset består av farstu, kammare, vardagsstuga och sal samt ett bakbygge med kök och brygghus.

På vardera långsida finns en centralt placerad sadeltaksfrontespis.

Gården har sedan urminnes tid varit knuten till sjöräddningsverksamheten på Fårö.


KÄLLA: Beslut:Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1985-12-16