Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Dämba 1:4 Klintsbrovik stenindustri och försvarsanläggning

Vid Klintsbrovik uppfördes mellan 1918-1920 en 80 meter lång så kallad högbrygga för utlasning av kalksten. Stenen tippades från vagnar direkt ner i fartygen efter transport från stenbrottet 100 meter därifrån. Verksamheten upphörde 1931.

Från 1940-talet till år 2000 använde försvaret anläggningen för underhåll samt transport av minor.

Delar av bryggan revs 2012.