Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Dämba 1.18 (gårdsmiljö)

En liten utmarksgård.

Tidigare har här funnits ett stort antal uthus vilka rivits, däribland en uppstolpad tröskvandring i sten- och bulteknik.