Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Butleks 1:22 fyrplats

Fyren ligger strategiskt vid kusten innanför Salvorev, som i äldre tider var en omvittnat god inkomstkälla för Fåröborna på grund av de otaliga strandningarna.

 

För att skydda handelssjöfarten kom den nuvarande fyren att byggas och sättas i drift 1847 vid Holmudden, då kallad ”Fårö utudde”.

Inom det inhägnade området kring fyren bodde tre-fyra familjer.

De olika byggnadernas funktion visar hur livet kunde te sig på en fyrplats, ett samhälle i miniatyr.

Fårö fyr var det sista stora fyrtornet som i Sverige uppfördes av sten som en så kallad spegelfyr med blänk. Fyren moderniserades 1907 och erhöll då luxljus med glödstrumpa för förgasad fotogen.

I början av 1900 talet utrustades fyren också med en av de första radiotelegrafstationerna i Sverige. På grund av detta och platsens strategiska läge kom fyrplatsen även att användas för militära ändamål.

 

BYGGNADSMINNE

Fårö fyr blev byggnadsminne redan 1935. Det runda fyrtornet byggdes 1846- 1847 på Fårös nordöstra udde.

Fyrplatsen bevarar väl sin karaktär med ett flertal byggnader för olika ändamål och åskådliggör tydligt det slutna samhälle en fyrplats utgjorde i äldre tid.

Byggnadsminnet omfattar fyrtornet, fyrmästarens nya hus, fyrvaktarens hus, fyrbiträdets hus, uthus, källare, tvätt- och bagarestuga, tre avträden, vedbod, före detta kruthus, kanonhus, fotogenförråd samt mistmaskinshus.

Dessutom omfattas ett markområde inom begränsningslinje, innehållande bland annat mur, brunnar, flaggstång, solvisare, framladdningskanon och trojaborg.

KÄLLA: Beslut: Byggnadsminne, Länsstyrelsen i Gotlands län, 1938 samt Fårö Hembygdsförening.