Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Broskogs 1:2 gårdsmiljö

Gårdsmiljö som ligger öppet på heden med en tidig 1800-tals parstuga och en intressant stenladugård samt tröskvandring med ag-, fal- och plåttak.

 

REGIONALA SÄRDRAG: Fårö: BROSKOGS 1:2
Stenladugård och tröskvandring med agtak