Kontakt

Angelica Käldare
Sekreterare
Telefon: 0498-26 88 80
E-post: angelica.kaldare@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter