Kontakt

Ni är alltid välkomna att ringa om ni funderar över något eller om något avviker.

Telefon 0704-477 119

  • Vi har telefontid varje vardag mellan   kl 07:30-11:30.
  • Om vi inte kan svara, lämna ett meddelade så ringer vi upp
  • Övrig tid ringer ni till förlossning/BB avdelningen på telefon 0498-26 80 02.
  • Vid ditt bokade besök, gå via huvudentrén och anmäl dig i kassan. Fortsätt mot förlossning/BB till havskorridoren. Där sätter ni er och väntar tills det blir er tur.
     
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Havskorridoren. Foto: Jenny Stiernelov.

Eftervårdsmottagningen

Eftervårdsmottagningen är en mottagning som du och ditt barn kommer på återbesök till när du går hem inom 72 timmar. Här gör vi bl.a. barnläkarundersökning, hörseltest och eventuell provtagning på barnet.

Här får du också möjlighet att samtala med en barnmorska.