Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Spår i landskapet: Vandring på Fårö

Kulturmiljövandringen på Fårö lockade närmare 140 deltagare,  Fårönatta, den 21 september 2013. Med Lennart Edlund som guide gick vandringen från Fårö kyrka till Verkegards. 

En vandring med ljuset på spår från tider som flytt och verksamheter som fallit i glömska.

Denna kvällspromenad från Verkegards till Fårö kyrka visar dold och levande historia, spår och knappt märkbara minnen som knyter samman tid, människor och händelser i ett osynligt mönster.
 

Här finns SNÖPLOGEN som en vår lämnades efter vägen. Nu ligger de där; grånade grova plank, rostiga smidesdetaljer, tyngdstenen och rester av styrfunktionen. Förknippad med svett och frustande hästar, om ploglagets skyldighet att med gemensamma ansträngningar bana väg fram till Fårö kyrka.

.

VÄGSLADDEN, en än mer omärklig hög av bräder, rostiga bultar och beslag som strandat på sin slutliga destination strax bortanför ”Rosas bod”. Lämnades när grus blev asfalt och vägen ”permanentades”. Om några år kommer den att vara helt övervuxen och borta.

.

KYRKGRINDEN, från 1840 i stilrent smide och utsmyckning. För den som känner med fingertopparna eller låter kvällssolen belysa grindens ”insida”, så framträder en fint slagen järnstämpel, B+. Den berättar att grinden gjorts av stångjärn från Bagghyttans bruk i Torsåker i Gästrikland.

.

Och GALLERBRON, ett lammhinder och bro av räls som med sina bevarade märkningar berättar om de gotländska järnvägarna och  de stora järnverken ute i Europa. Allt hänger ihop, från Cockerill i Vervier till grinden vid Verkegårds.