Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kreativ media

Här arbetar vi med datorn i centrum. Möjligheterna att skapa med datorn är nästan obegränsade.

Arbetsmomenten kan vara komplexa men vi stödjer dig och ser till att ta ett steg i taget på ett strukturerat sätt, i din egen takt.

Du kan få jobba med egna projekt eller hjälpa till på uppdrag som vi fått från andra.

Vi tar tillvara dina idéer och lägger upp en plan på hur du kan förverkliga dem. Vi letar alltid efter intressanta projekt som kan passa dina intressen.

Grunden i vår verksamhet är vår tidning ”De Kreativa”. Vi hjälps åt att fylla den med intressanta reportage. Tidningen ges ut till andra dagliga verksamheter och offentliga kommunala verksamheter här på Gotland och vi byter tidning med några andra mediagrupper på fastlandet. Vi arbetar utan tidspress, så tidningen kommer ut när den är klar, helt enkelt!

Förutom de vanligaste programmen Word, Excel, PowerPoint och Publisher, har vi tillgång till alla Adobe-program som t.ex. Photoshop, Illustrator, PremierePro, Animate med flera. Vi använder även gratis musikprogrammen Acid och LMMS.

Du kan fotografera, göra kortfilmer, laminera, kopiera, göra pussel, skapa korsord, jobba med bilder, skriva in egna och andras bidrag till tidningen, göra intervjuer, hjälpa andra verksamheter med roliga uppdrag, och mycket mer!

Välkomna till oss!!

_______________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Kreativ Media
Skarphällsgatan 10
62141 VISBY
070 083 21 91

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00