Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bygglovsritningar

Söker du uppgifter om fastigheter? Regionarkivet förvarar äldre bygglovsansökningar och ritningar i original på papper (eller väv), så som de har inkommit från allmänheten till respektive byggnadsnämnd. Handlingarna förvaras i ordning efter socken, fastighetsbeteckning och år. Under rubriken Vad finns var? nedan kan du se om handlingarna kan finnas i regionarkivet eller inte.

Det här behöver du veta före kontakten med Regionarkivet

  • vilken beteckning fastigheten hade vid den tidpunkt som ansökan lämnades in
  • vilket år (ungefär) som bygglovet beslutades

Så här går det till
Du kan antingen besöka oss i Arkivcentrum Gotland, skicka e-post eller ringa. 

Om du besöker oss får du fylla i en beställningsblankett med uppgifter utifrån våra register till byggloven. Originalhandlingarna tas fram till läsesalen, där du själv får leta fram uppgifter. Det kan ta tid att beställa fram och att leta bland originalhandlingarna, så kom gärna i god tid!

Om du ringer eller skickar e-post till oss behöver vi veta vilken typ av handlingar du söker, så att vi kan hjälpa till på bästa sätt.

Kopiering upp till A3-format är möjlig. Enstaka kopior kan vi vanligen ordna direkt, annars kan kopiorna skickas eller hämtas. För större format anlitas en kopieringsfirma, vilket kan ta några dagar. Kostnaden för kopiering debiteras enligt taxa. 

 

Vad finns var?

Bygglov Gotlands kommun/Region Gotland 2008-
Samtliga handlingar finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygglov Gotlands kommun 1971-2007
Original på papper finns i regionarkivet, materialet är även mikrofilmat/skannat hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

De akter som finns i regionarkivet är inte alltid fullständiga. En del pappersoriginal från tiden omkring 1976 och framåt finns kvar hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Byggnadslov Visby stad 1876-1970
Original på papper finns i regionarkivet, materialet är även mikrofilmat/skannat hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Byggnadslov landsbygden 1952-1970
Original på papper finns i regionarkivet.

Byggnadslov landsbygden före 1952 - endast Othem/Slite
Original på papper finns i regionarkivet (fr.o.m. 1932).