Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Släktforskning i regionarkivet

 

Det finns mycket för släktforskaren att hämta i Regionarkivet, bland annat inom skola, fattigvård, hälso- och sjukvård.

Källorna bidrar till kunskapen om enskilda personer och ibland kan uppgifterna tjäna som ersättning för saknade kyrkoböcker.