Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tingstäde

 

Kommunalfullmäktige

1952-70 Torsten Gustafsson

Kommunalnämnden

1952-65 Erik Forslund; 1966-67 Gösta Mörrby; 1968-70 Verner Hansson

Barnavårdsnämnden

1952-65 John Nilsson; 1966-70 Verner Hansson

Byggnadsnämnden

1954-60 Gustaf Olofsson; 1961-70 Verner Hansson

Hälsovårdsnämnden

1952 Nils Persson; 1953 Erik Forslund; 1954-67 Nils Larsson; 1968-69 Helge Pettersson; 1970 Valter Jakobsson

Nykterhetsnämnden

1952-56 Gunnar Larsson; 1957-70 C E Calamnius

Socialnämnden

1952-56 Harald Danielsson; 1957-70 Stig Wikström

Skolstyrelsen

1952-65 Erik Forslund; 1966 Theodor Jacobsson; 1967-70 Stig Wikström