Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stånga

 

Kommunalfullmäktige

1952-65 Ivar Pettersson; 1966 Ivar Hägg; 1967-70 Birger Häglund

Kommunalnämnden

1952-54 Gösta Stenberg; 1955-67 Axel Häglund; 1968-70 Martin Jakobsson

Barnavårdsnämnden

1952-70 Martin Jakobsson

Byggnadsnämnden

1954-55 Artur Bergström; 1956-60 Gösta Bergvall; 1961-70 Rune Bergström

Hälsovårdsnämnden

1952-54 Gösta Stenberg; 1955-59 Axel Häglund; 1960-68 Ivar Hägg; 1969-70 Holger Edman

Nykterhetsnämnden

1952-55 Alex Stengård; 1965 Ivar Pettersson; 1966-70 Josef Jacobsson

Socialnämnden

1952-54 Alex Stengård; 1955-70 Josef Fredin

Skolstyrelsen

1952-56 Hilding Jacobsson; 1957-60 Josef Jacobsson; 1961-65 Ivar Pettersson; 1966-67 Martin Jakobsson; 1968-70 Bertil Jakobson