Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkumla

 

Kommunalfullmäktige

1952-67 Henning Widén; 1968-70 Åke Rondahl

Kommunalnämnden

1952-70 Nils Franzén

Barnavårdsnämnden

1952-63 Ruth Widén 1964-70 Kerstin Gustafsson

Byggnadsnämnden

1954-59 Lennart Pettersson; 1960-70 Gustav Jakobsson

Hälsovårdsnämnden

1952-70 Josef Tammergård

Nykterhetsnämnden

1952-59 Joel Björkqvist; 1960-66 Nils Malmström; 1968-70 Torgny Andersson

Socialnämnden

1952-70 K G Ahlström

Skolstyrelsen

1952-60 Olof Bolin; 1961-70 Thure Pettersson