Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slite

 

Kommunalfullmäktige

1952-54 Eric Jacobson; 1955-70 Henry Johansson

Kommunalnämnden

1952-63 Sven Grönberg; 1964-70 K G Myhrbäck

Barnavårdsnämnden

1952-60 Nils Walman; 1961-67 Anders Wernberg; 1968-70 Bertil Johansson

Byggnadsnämnden

1954-59 F O Olofsson; 1960-64 Olle Berndtsson; 1965-69 Wilhelm Stare; 1970 K G Myhrbäck

Hälsovårdsnämnden

1952-54 A Ehinger; 1955 Harald Sedell; 1956-59 Robert Söderqvist

Nykterhetsnämnden

1952-70 Sune Andersson

Socialnämnden

1952-67 Henry Karlsson; 1968 Erik Johansson; 1969-70 Ingvar Joelsson

Skolstyrelsen

1952-60 Ivar Karlsson; 1961-70 Henry Johansson