Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Romakloster

 

Kommunalfullmäktige

1952-70 Erik Beijer

Kommunalnämnden

1952-69 Thomas Thomsson; 1970 Tore Hällgren

Barnavårdsnämnden

1952-61 Helny Dahlström; 1962-65 Ann-Marie Ullvetter; 1966-70 Inga Olofsson

Byggnadsnämnden

1952-55 Erik Larsson; 1956-63 Arne Ringgren; 1964-70 Allan Kahlqvist

Hälsovårdsnämnden

1952 Knut Emil Pettersson; 1953-70 Allan Kahlqvist

Nykterhetsnämnden

1952-55 Hans Endrell; 1956-63 Eugen Lingvall; 1964-70 Artur Olsson

Socialnämnden

1952-70 Hilding Hoffman

Skolstyrelsen

1952-53 Artvid Ruhr; 1953-70 Hans Endrell