Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ljugarn

 

Kommunalfullmäktige

1952-54 Eric Larsson; 1955-70 Sigvard Larsson

Kommunalnämnden

1952-54 Helmer Karlquist; 1955 Karl Johansson; 1956-70 Henning Pettersson

Barnavårdsnämnden

1952-53 Elsa Åhlberg; 1954-70 Emil Larsson

Byggnadsnämnden

1954-59 Arvid Ardgren; 1960-70 Stig Malmberg

Hälsovårdsnämnden

1952-55 Fridolf Hejdenberg; 1956-68 Valter Pettersson; 1969-70 Axel Nordström

Nykterhetsnämnden

1952-55 Erik Larsson; 1956-63 Valter Jacobsson; 1964-70 Egon Hederstedt

Socialnämnden

1952-59 Erik Levander; 1960-70 Hilmer Pettersson

Skolstyrelsen

1952-55 Ragnar Johansson; 1956-70 Eric Persson