Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemse

 

Kommunalfullmäktige

1952-70 Elfrid Danielsson

Kommunalnämnden

1952-69 Axel Sundberg; 1970 Claes Ekström

Barnavårdsnämnden

1952-63 Olof Havrén; 1964-69 Folke Hallén; 1970 C G Häglund

Byggnadsnämnden

1954 K A Axelsson; 1955-58 John Nordström; 1959-70 Valter Larsson

Hälsovårdsnämnden

1952-54 K A Axelsson; 1955-57 Per Henriksson; 1958-67 Karl-Erik Evertz; 1968-70 Tryggve Stumle

Nykterhetsnämnden

1952-55 Henning Johansson; 1956-63 Harry Lindblad; 1964-70 Paul Norrby

Socialnämnden

1952-70 Andréas Andréasson

Skolstyrelsen

1952-70 Viktor Ahlsten