Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Havdhem

 

Kommunalfullmäktige

1952-70 Henric Levander

Kommunalnämnden

1952-63 Willy Persson; 1964-70 Sven Olofsson

Barnavårdsnämnden

1952-70 Eric Lindquist

Byggnadsnämnden

1954-55 Hilding Lindkvist; 1956-59, 1961-70 Maths Hermansson; 1960 Nils Romin

Hälsovårdsnämnden

1952 Henry Jakobsson; 1953-59 Gottfrid Larsson; 1960-70 Gösta Mattsson

Nykterhetsnämnden

1952-55 Ragnar Nilsson; 1956-63 Elmer Thomsson; 1964-70 Anselm Österholm

Socialnämnden

1952-62 Tomas Pettersson; 1963-70 Charles Jonsson

Skolstyrelsen

1954-56 Åke Johansson; 1957-61 Ingvar Johansson; 1962-70 Eric Carlsson