Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dalhem

 

Kommunalfullmäktige

1952-70 Emanuel Glifberg

Kommunalnämnden

1952-70 Nils Jacobson

Barnavårdsnämnden

1952-61, 1963-70 Evald Stenhammar; 1961-62 Ingemar Björck

Byggnadsnämnden

1954-59 Adolf Olsson; 1960-70 Henning Jacobson

Hälsovårdsnämnden

1952-70 Bengt Arweson

Nykterhetsnämnden

1952-61 Lennart Svensson; 1962-63 Åke Hejdenberg; 1964-67 Harald Norbäck; 1968-70 Harry Kviberg

Socialnämnden

1952-64 Ejnar Rosvall; 1965-69 Tage Nilsson; 1970 Evald Stenhammar

Skolstyrelsen

1952-70 Gösta Löfqvist