Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förtroendevalda i storkommunerna

Vilka var ordförande i kommunalfullmäktige, kommunalnämnden och de andra största nämnderna i storkommunerna? Klicka på den storkommun du är intresserad av!

Uppgifterna har vi hämtat huvudsakligen från de minnesskrifter som gavs ut till minne av storkommunepoken 1952-1970.