Kontakt

Maria Östgren
Barnmorska/representant i hälsofrämjande sjukvårdsrådet
Telefon: 0498-20 45 92
E-post: maria.ostgren@gotland.se  

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Matvanor

Här finns informationsmaterial och länkar inom området matvanor.

Boktips

"Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma vuxna ungdomar och barn" av Sofia Trygg Lycke, Liselotte Kuehn Krylborn och Barbro Holm Ivarsson.