Kontakt

Elisabet Drugge
Processledare, leg. dietist
E-post: elisabet.drugge@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ALKOHOL

Här finns informationsmaterial och länkar inom området Alkohol och Riskbruk.