Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Register över socknarna/landskommunerna

Register över socknarna/landskommunerna (1863-1951) och den storkommun de kom att tillhöra 1952-1970

Socken

Storkommun 1952-70

Akebäck

Romakloster

Ala

Romakloster

Alskog

Ljugarn

Alva

Hemse

Anga

Romakloster

Ardre

Ljugarn

Atlingbo

Stenkumla

Barlingbo

Romakloster

Björke

Romakloster

Boge

Slite köping

Bro

Tingstäde

Bunge

Fårösund

Burs

Stånga

Buttle

Romakloster

Bäl

Tingstäde

Dalhem

Dalhem

Eke

Havdhem

Ekeby

Dalhem

Eksta

Klintehamn

Endre

Romakloster

Eskelhem

Stenkumla

Etelhem

Ljugarn

Fardhem

Hemse

Fide

Hoburg

Fleringe

Fårösund

Fole

Tingstäde

Follingbo

Romakloster

Fröjel

Klintehamn

Fårö

Fårösund

Gammelgarn

Romakloster

Ganthem

Dalhem

Garda

Ljugarn

Gerum

Hemse

Gothem

Dalhem

Grötlingbo

Havdhem

Guldrupe

Romakloster

Hablingbo

Havdhem

Hall

Lärbro

Halla

Romakloster

Hamra

Hoburg

Hangvar

Lärbro

Havdhem

Havdhem

Hejde

Klintehamn

Hejdeby

Romakloster

Hejnum

Tingstäde

Hellvi

Lärbro

Hemse

Hemse

Hogrän

Stenkumla

Hörsne med Bara

Dalhem

Klinte

Klintehamn

Kräklingbo

Romakloster

Källunge

Dalhem

Lau

Ljugarn

Levide

Hemse

Linde

Hemse

Lojsta

Hemse

Lokrume

Tingstäde

Lummelunda

Tingstäde

Lye

Ljugarn

Lärbro

Lärbro

Martebo

Tingstäde

Mästerby

Klintehamn

Norrlanda

Dalhem

När

Stånga

Näs

Havdhem

Othem

Slite köping

Roma

Romakloster

Rone

Hemse

Rute

Fårösund

Sanda

Klintehamn

Silte

Havdhem

Sjonhem

Romakloster

Slite köping (bildades 1936 inom Othems socken)

Slite köping

Sproge

Klintehamn

Stenkumla

Stenkumla

Stenkyrka

Tingstäde

Stånga

Stånga

Sundre

Hoburg

Tingstäde

Tingstäde

Tofta

Stenkumla

Träkumla

Stenkumla

Vall

Stenkumla

Vallstena

Dalhem

Vamlingbo

Hoburg

Viklau

Romakloster

Visby (1936 införlivades Visby socken med Visby stad)

Visby

Vänge

Romakloster

Väskinde

Tingstäde

Västergarn

Klintehamn

Västerhejde

Stenkumla

Väte

Klintehamn

Öja

Hoburg

Östergarn

Romakloster