Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Levnadsvanor

Socialstyrelsen har utarbetat Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, som stöd för den svenska hälso- och sjukvården.

Riktlinjerna innehåller råd för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

På Gotland arbetar vi med en lokal anpassning av dessa riktlinjer. Genom kunskap kan vi påverka och förändra våra levnadsvanor så att vi blir friskare!