Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasieskolor

De statliga läroverken övergick 1 juli 1966 till att bli kommunala gymnasieskolor.

Säveskolan, före detta läroverket, omorganiserades vårterminen 2000 till fyra självständiga rektorsområden, senare egna gymnasieskolor: Richard Steffen, Elfrida Andrée, Christopher Polhem och IV Trojaborg. Trojaborggymnasiet upphörde i och med vårterminen 2011.

Höstterminen 2014 slogs de tre gymnasieskolorna (alltså Richard Steffen, Elfrida Andrée, Christopher Polhem) ihop till Wisbygymnasiet med skolenheterna norr och söder.

Till Wisbygymnasiets sida

Regionarkivet förvarar betygsuppgifter från följande kommunala gymnasieskolor:

Säveskolan från 1966 till vårterminen 1999. Alla gymnasiebetyg från höstterminen 1999 och framåt finns kvar hos Wisbygymnasiet.

De fristående skolorna ska enligt lag överlämna sina gymnasiebetyg till den kommun där skolan är belägen. Skolorna på Gotland lämnar efterhand slutbetygen till regionarkivet.

Visby läroverks betyg förvaras i Landsarkivet i Visby.