Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Betygshandlingar

I regionarkivet finns betygskataloger, betygskopior, examenskataloger m.m. från kommunala skolor och några friskolor. Observera att de senaste årens betyg finns kvar på skolorna. Klicka på länkarna längst ner så får du veta vilka uppgifter som kan finnas i regionarkivet.

Beställning av betygskopia/betygsavskrift från regionarkivet

 

De statliga läroverken övergick 1 juli 1966 till att bli kommunala gymnasieskolor.

Säveskolan, före detta läroverket, omorganiserades vårterminen 2000 till fyra självständiga rektorsområden, senare egna gymnasieskolor: Richard Steffen, Elfrida Andrée, Christopher Polhem och IV Trojaborg. Trojaborggymnasiet upphörde i och med vårterminen 2011.

Höstterminen 2014 slogs de tre gymnasieskolorna (alltså Richard Steffen, Elfrida Andrée, Christopher Polhem) ihop till Wisbygymnasiet med skolenheterna norr och söder. Under år 2017 slogs de två skolenheterna samman till en.

Till Wisbygymnasiets sida

Regionarkivet förvarar betygsuppgifter från följande kommunala gymnasieskolor:

Säveskolan från 1966 till vårterminen 2018. Alla gymnasiebetyg från höstterminen 2018 och framåt finns kvar hos Wisbygymnasiet.

De fristående skolorna ska enligt lag överlämna sina gymnasiebetyg till den kommun där skolan är belägen. Skolorna på Gotland lämnar efterhand slutbetygen till regionarkivet.

Visby läroverks betyg förvaras i Landsarkivet i Visby.

Från början av 1950-talet finns det betygsuppgifter i rektorsområdenas/grundskolornas arkiv.

Under perioden 1958-1970 var varje storkommun ett rektorsområde. Vid kommunsammanslagningen 1971 slogs rektorsområdena ihop till större enheter. Visby var från 1966 indelat i två rektorsområden, Solberga och Södervärn. 1971 tillkom Visborgs rektorsområde och 1977 Gråbo rektorsområde.
 

Regionarkivet förvarar betygsuppgifter från följande kommunala grundskolor/rektorsområden och år (yngre handlingar finns kvar hos skolorna):

Fårösunds rektorsområde 1948-1993
Gråbo rektorsområde 1977-1983
Hemse-Högby rektorsområde 1954-2010
Klintehamns rektorsområde 1951-1998
Klinteskolan 1998-2004
Romaklosters rektorsområde 1947-1991
Slite rektorsområde 1955-2002
Solberga rektorsområde 1966-2002
Södervärns rektorsområde 1966-2003
Visborgs rektorsområde 1971-1982

Äldre rektorsområden
Dalhems rektorsområde 1945-1971
Havdhems rektorsområde 1951-1971
Hoburgs rektorsområde 1952-1970
Ljugarns rektorsområde 1948-1971
Lärbro rektorsområde 1953-1971
Stenkumla rektorsområde 1949-1971
Stånga rektorsområde 1952-1971
Sudrets rektorsområde 1971-1982
Tingstäde rektorsområde 1951-1971

Regionarkivet förvarar betygsuppgifter från följande folkskolor (ungefärliga år, det finns luckor i beståndet):

 

Akebäcks folkskola 1916-1946

Ala folkskola 1863-1952

Alskogs folkskola 1888-1952

Alva folkskola 1890-1954

Anga folkskola 1874-1952

Ardre folkskola 1879-1952

Ardre folkskola, Ljugarn 1921-1952

Atlingbo folkskola 1891-1952

Barlingbo folkskola 1849-1952

Björke folkskola 1864-1952

Boge folkskola 1882-1961

Bro folkskola 1885-1951

Bunge folkskola 1848-1951

Burs folkskola 1861-1952

Buttle folkskola 1889-1945

Bäls folkskola (Graute) 1868-1951

Dalhems folkskola 1887-1951

Eke folkskola 1878-1952

Ekeby folkskola 1917-1951

Eksta folkskola 1881-1953

Endre folkskola 1877-1958

Eskelhems folkskola 1862-1953

Etelhems folkskola 1865-1952

Fardhems folkskola 1892-1954

Fide folkskola 1885-1952

Fleringe folkskola 1847-1951

Fole folkskola 1857-1951

Follingbo folkskola 1917-1952

Fröjels folkskola 1861-1953

Fröjels folkskola, Ansarve 1917-1948

Fårö västra folkskola 1897-1951

Fårö östra folkskola 1886-1951

Fårö, Gotska Sandöns folkskola 1932-1952

Gammelgarns folkskola 1879-1952

Ganthems folkskola 1880-1951

Garda folkskola 1871-1952

Gerums folkskola 1883-1948

Gothems folkskola 1875-1951

Grötlingbo folkskola 1872-1952

Guldrupe folkskola 1870-1952

Hablingbo folkskola 1850-1952

Halla folkskola 1880-1952

Halls folkskola 1847-1953

Hamra folkskola 1875-1952

Hangvars folkskola 1857-1953

Hangvars folkskola, Elinghem 1930-1953

Hangvars folkskola, Kappelshamn 1883-1953

Havdhems folkskola 1890-1952

Hejde folkskola 1848-1953

Hejdeby folkskola 1877-1924

Hejnums folkskola 1868-1951

Hellvi folkskola 1916-1953

Hemse folkskola 1874-1955

Hogräns folkskola 1887-1952

Hästnäs folkskola 1883-1941

Hörsne med Bara folkskola 1916-1951

Klinte kyrkskola 1852-1954

Klinte folkskola, hamnen 1883-1953

Kräklingbo folkskola 1874-1952

Källunge folkskola 1899-1951

Lau folkskola 1917-1952

Levide folkskola 1877-1954

Linde folkskola 1903-1954

Lojsta folkskola 1869-1952

Lokrume folkskola 1847-1951

Lummelunda folkskola 1867-1951

Lye folkskola 1887-1952

Lärbro folkskola, Staplebacke 1889-1953

Lärbro folkskola, Vägome 1889-1953

Lärbro kyrkskola 1847-1955

Martebo folkskola 1849-1951

Mästerby folkskola 1889-1953

Norrlanda folkskola 1899-1951

Närs folkskola 1880-1952

Näs folkskola 1897-1952

Othems folkskola 1861-1961

Roma folkskola 1865-1952

Rone kyrkskola 1883-1954

Ronehamns folkskola 1895-1954

Rute folkskola 1883-1951

Sanda folkskola 1879-1953

Silte folkskola 1869-1953

Sjonhems folkskola 1868-1952

Slite folkskola 1855-1959

Sproge folkskola 1878-1953

Stenkumla folkskola 1916-1952

Stenkyrka folkskola 1864-1951

Stånga folkskola 1876-1952

Sundre folkskola 1885-1951

Tingstäde folkskola 1826-1951

Tofta folkskola 1867-1952

Träkumla folkskola 1878-1952

Valls folkskola 1885-1952

Vallstena folkskola 1920-1951

Vamlingbo folkskola 1855-1952

Viklau folkskola 1877-1952

Visby folkskolor 1886-1966

Vänge folkskola 1901-1952

Väskinde folkskola 1942-1951

Västergarns folkskola 1895-1953

Västerhejde folkskola 1867-1952

Västerhejde folkskola, Fridtorp 1902-1944

Väte folkskola 1891-1953

Öja folkskola, Burgsvik 1917-1952

Öja folkskola, Skoga 1848-1951

Öja kyrkskola 1874-1951

Östergarns folkskola 1878-1952

Regionarkivet förvarar betygsuppgifter från följande skolor:

Centrala verkstadsskolan 1956-1971

Fårösunds yrkesskola 1951-1971

Hejdes skogsbruksskola 1953-1990

Hemse realskola 1954-1971

Hemse yrkesskola 1960-tal (endast vissa betyg)

Klinte högre folkskola 1866-1954

Klintehamns yrkesskola 1960-1971

Komvux 1969-2008

Lövsta lantbruksskola 1948-1968 (endast vissa betygssammanställningar)

Slite samrealskola, Slite kommunala mellanskola, Slite högre folkskola 1922-1971

Slite yrkesskola 1946-1971

Särskolan 1979-1989

Visby stads yrkesskola 1936-1971

 

Gotlands folkhögskola - alla betyg/omdömen finns kvar på skolan

Enligt skollagen (2010:800) ska fristående skolor överlämna betygsdokumentation fr.o.m. läsåret 2011/2012 till den kommun där skolan är belägen.

Regionarkivet förvarar betygsuppgifter från följande friskolor:

Atheneskolan 2011-2014

Donnergymnasiet Slite 2002-2009

Donnergymnasiet Klintehamn 2008-2013

Guteskolan Södra 2012-2015

Guteskolan Visby 2012-2015