Kontakt

Elisabet Drugge
Processledare, leg. dietist
E-post: elisabet.drugge@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning och information

Följande sidor riktar sig främst till personal inom all hälso- och sjukvård på Gotland.

Här finns länkar, litteratur och annan grundläggande information om Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Levnadsvanor

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan sunda levnadsvanor förebygga det mesta av all kranskärlssjukdom och stroke och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Även den som redan har drabbats av sjukdom kan snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

De fyra levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Hälso-och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen genom medarbetarnas kompetens och stora kontaktyta mot befolkningen.