Kontakt

Räddningstjänsten
Besöksadress: Visborgsallen 19, 621 81 Visby
Huvudbrandstation: Katrinelund, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-rs@gotland.se 
E-post: forebyggande.rt@gotland.se 
E-post: raddningstjansten@gotland.se

 

 

Insatsledare
Telefon: 0498-26 98 78
E-post: il@gotland.se


Pressnummer
Telefon: 0498-26 99 44

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Räddningsinsats

Räddningstjänsten hanterar olyckor som bränder, trafikolyckor, akuta sjukdomsfall och andra nödsituationer. Vi arbetar även aktivt för att förebygga olyckor genom utbildning och information. 

Oavsett om det är dag eller natt, julafton eller vardag, så är vi beredda att rycka ut för att hjälpa nödställda.

På Gotland finns elva räddningsstyrkor fördelade på tio brandstationer runt om på ön. Totalt arbetar cirka 180 brandmän och befäl för din säkerhet.

 

Vid akuta ärenden, ring 112!