Kontakt

Patientförfrågningar gällande patienter på IVA
Telefon: 0498-26 80 04

Besöksadress
Visby lasarett
Hisshall C, plan 5
S:t Göransgatan 5, Visby

Enhetschefer
Lena Billqvist
Tel: 0498-20 43 30
E-post: lena.billqvist@gotland.se

Kerstin Blomgren
Tel: 0498-26 86 10
E-post: kerstin.blomgren@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från postoperativ avdelning som inryms på IVA, Visby lasarett.

Intensivvårdsavdelningen(IVA)

Vi omhändertar och vårdar en mängd olika tillstånd från kvalificerad övervakning av vitala parametrar till avancerade intensivvårdsfall.

I intensivvårdens verksamhet ryms även preanestesimottagning, post-IVA-mottagning, pre- och post-operativ avdelning samt IVA-mottagning där man bedriver konsultverksamhet gentemot övriga verksamheter inom sjukvården.