Kontakt

Patientförfrågningar gällande patienter på IVA
Telefon: 0498-26 80 04

Besöksadress
Visby lasarett
Hisshall C, plan 5
S:t Göransgatan 5, Visby

Enhetschefer
Lena Billqvist
Tel: 0498-20 43 30
E-post: lena.billqvist@gotland.se

Kerstin Blomgren
Tel: 0498-26 86 10
E-post: kerstin.blomgren@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från postoperativ avdelning som inryms på IVA, Visby lasarett.

Intensivvårdsavdelningen (IVA)

På IVA vårdas svårt sjuka patienter med allvarliga sjukdomstillstånd. Dessa patienter har ett utökat behov av medicinsk vård, övervakning och omvårdnad därför är personaltätheten på en IVA-avdelning högre än på en vårdavdelning.

Vi som arbetar på IVA är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Knuten till avdelningen finns även sjukgymnast, kurator, dietist, logoped, arbetsterapeut, tolk och andligt stöd finns att tillgå. Här finns fem enkelrum, två dubbelrum och en IVA mottagning.

På IVA arbetar vi i team och har alltid patienten i fokus och har ett nära samarbete med alla avdelningar på sjukhuset.

Vårt mål är att du som patient och anhörig skall känna dig trygg, delaktig och välinformerad under vårdtiden. Om du upplever ett behov av mer information eller om du vill berätta något som du tror att vi behöver veta så tveka inte att prata med oss.

Besök
Vi har inga bestämda besökstider och vi ser anhöriga som en tillgång och en del i patientens tillfrisknande och vi välkomnar även barn på besök.

Huvudentrén är öppen alla dagar 05.30-21.00. För att komma in övrig tid går ni in via akutmottagningen.

För att komma in ring på klockan bredvid dörren märkt IVA, så kommer vi och öppnar.

 

Verksamhetschef
Christian Kahlbom

Enhetschef
Pia Stöllman

Tf teamsamordnare
Reine Ekedahl