Kontakt

Patientförfrågningar gällande patienter på IVA
Telefon: 0498-26 80 04

Besöksadress
Visby lasarett
Hisshall C, plan 5
S:t Göransgatan 5, Visby

Enhetschefer
Lena Billqvist
Tel: 0498-20 43 30
E-post: lena.billqvist@gotland.se

Kerstin Blomgren
Tel: 0498-26 86 10
E-post: kerstin.blomgren@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Intensivvårdsavdelningen(IVA)

Här omhändertas en mängd olika tillstånd från kvalificerad övervakning av vitala parametrar till avancerade intensivvårdsfall.

I intensivvårdens verksamhet ryms även preanestesimottagning, post-IVA-mottagning, pre- och post-operativ avdelning samt IVA-mottagning där man bedriver konsultverksamhet gentemot övriga verksamheter inom sjukvården.