Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alstäde kalkugn, Fröjel

En stenhög i skogsbrynet bakom åkern vid vid Alstäde i Fröjel är ruinerna efter gammal kalkugn.

Under självhushållets dagar brändes kalk för att användas till murbruk vid de gotländska gårdarna.

 

Ugnen byggdes av kalksten och var ursprungligen både hög och bred. Öppningen - ugnsmunnen - var ett par meter lång.

I ungen upphettades kalkflis till 1000 grader - en konst som gotlänningarna behärskat sedan 1100-talet då de många kyrkorna byggdes på landsbygden.

Det gick åt 75 kubikmeter ved till en bränning, som gav 25 ton kalk.

Elden skulle brinna i flera dygn. Bränningen var färdig när den översta kalkflisen lyste genomskinlig och dansande ljusblå lågor fanns runt hela ugnen.

Släckning

Efter bränningen måste kalken släckas. Det gjordes i speciella kalklador. Under omrörning strilade man vatten över kalken.

Osläckt kalk kunde börja brinna - vilket var mycket farligt inte minst under frakt. Gårdarna vid Övre Fröjel samägde skeppet Bond-Lina. Under tolv år fraktade hon kalk till Tyskland, innan hon brann upp.

(källa Länsstyrelsen)