Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Redlighet på restauranger

 

Sommaren 2013 pågick ett projektarbete i samarbete med Miljösamverkan sydost där vi kontrollerade redlighet.

Syftet med projektet var att kontrollera livsmedelssäkerheten med fokus på redlighet genom att kontrollera att det som står på menyn också ligger på tallriken eller finns i kyl och frys hos restaurangen. Kunden ska inte riskera att bli vilseledd och/eller riskera att utsättas för en hälsorisk genom att som allergiker utsättas för någon allergen. Exempel på produkter som kontrollerats var fetaost, parmaskinka, oxfilé m.fl.

Syftet var också att öka kunskapen hos företagare. Mer information finns i broschyren om Felaktiga namn eller påståenden om mat.

Av de 49 verksamheter här på Gotland som hade någon av de utvalda produkterna på menyn, var det 13 stycken som fick en avvikelse på grund av att de serverade något annat än det som framgick av matsedeln. Miljösamverkan sydost kommer redovisa resultatet av projektet i december 2013 i en mer detaljerad projektrapport.