Kontakt

Katarina Jupiter
Specialistsjuksköterska vid Hälsosjuksköterskemottagningen.
Telefon: 0498 - 26 90 20

Länk till 1177 e-tjänster och kontaktuppgifter på 1177.se:
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Läs mer om rökfri operation i trycksaken Fri från tobak i samband med operation, utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

Rök- och tobaksfri operation minskar riskerna för komplikationer

Sedan februari 2013 arbetar Visby lasarett med Rökfri operation. Inför planerade operationer uppmanas alla rökande/snusande patienter att göra ett tobaksstopp.

Ta en rökpaus i samband med operation

Den som står inför planerad operation erbjuds hjälp och stöd med tobaksavvänjning.

Det går också att ta direkt kontakt med vårdcentral eller tobakspreventiva mottagningen vid Visby lasarett.

 

Ett rök- och tobaksuppehåll i samband med operation minskar risken för komplikationer med 50 procent. Även rökavvänjning direkt efter en akut operation har effekt.  

Forskning visar att ett tillfälligt tobaksstopp på sex veckor före och efter en operation ger ett mycket bra resultat - med färre komplikationer och läkningsproblem.

Visste du att....

Tobakens ämnen är skadliga oavsett på vilket sätt man får dem i sig.

Den som röker får i sig kolmonooxid, vilket blockerar blodets förmåga att ta upp syre. Nikotin gör att blodkärlen drar ihop sig, det påverkar blodförsörjningen och gör att operationssåret läker sämre.

Om läkningen går långsamt ökar risken för infektioner - med längre sjukskrivning som följd.

"Rökfri operation" ingår i Region Gotlands satsning Sjukdomsförebyggande metoder, i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer.