Kontakt

Dietistmottagning, Visby lasarett
Telefon: 0498-26 81 23
Telefontid: Allmänna frågor samt ombokning: måndag, tisdag 13.00-14.00. Onsdag, torsdag, fredag 8.00-9.00 
 
Elisabet Drugge
legitimerad dietist och representant i Hälsofrämjande sjukvårdsrådet.
 
För individuell kostbehandling hos dietist krävs remiss. Kontakta din vårdgivare.
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Matvanor

Mat är en viktig del av livet  - inte bara som energi- och näringskälla. Mat är också en del av vår kultur. Det handlar om traditioner och matvanor: När, var, vad, hur och med vem vi äter.