Kontakt

Maria Östgren
Barnmorska, MVC Visby/Slite
 
Anna-Karin Holmberg
Utbildningsansvarig
Telefon: 070-2439189
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Motiverande samtal, MI

"Ett samtal om vad som är viktigt för just dig och din hälsa. 


Vad kan och vill du förändra utifrån din situation och dina möjligheter?

"

Motiverande samtal, MI, används för råd och behandling samt för att motivera och underlätta förändring.

MI ger stöd att formulera en egen förståelse av ett problem och egna argument för förändring.

Därmed att stärks individens beslut och åtagande att genomföra förändringen.

Man kan säga att MI är ett förhållningssätt till handledning - som kan användas vid en kort rådgivning eller som en längre behandlingsmetod.

 

Fakta: MI

Förkortningen MI står för engelskans Motivational Interviewing.

Metoden utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.