Kontakt

Maria Östgren
Barnmorska/representant i hälsofrämjande sjukvårdsrådet
Telefon: 0498-20 45 92
E-post: maria.ostgren@gotland.se  

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mödravård

Mödravården erbjuder alla gravida ett tidigt hälsosamtal.

Bland de frågor som tas upp finns levnadsvanefrågorna, tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet samt mediciner och eventuella andra droger.