Kontakt

Thomas Gustafson (V)
Mobil: 070-396 72 60
E-post: thomas.gustafsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Thomas Gustafson (V)

Thomas Gustafson (V). Foto: Karl Melander.