Kontakt

Besöksadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Postadress:
Jacob Gråbergsplats 6
623 50 Hemse

Telefon:
0498 - 20 47 97 (åk 1-6)
070-788 79 08 eller 070-788 82 32 (åk 7-9)
0707 - 49 35 52 (Bläcku fritidshem)
Fax:
0498 - 20 48 88

Rektor:
Vicky Lindeborg  
Tfn: 0498 - 20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se

Biträdande rektor:
Elisabeth (Lisa) Wanneby
Tfn: 0704 - 47 75 81
E-post: elisabeth.wanneby@gotland.se

Skoladministratör:
Ida Thelin
Tfn: 0498 - 20 48 00
E-post: ida.thelin@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik ett annorlunda arbetssätt som sätter både kunskap och hälsa i centrum, med skogen, närområdet och skolgården som arena för lärande. Viktig allmänmänsklig kunskap integreras på ett spännande sätt med matte, svenska, engelska, naturvetenskap, samhällskunskap, historia och estetiska ämnen i tematiskt arbete. Samtidigt arbetar man metodiskt med att utveckla barnens sociala förmågor – att samarbeta och interagera i grupp.

Äventyrspedagogiken kan anpassas till alla åldrar från små barn till vuxna. På Högby har vi har lagt upp ett program så alla klasser skall få ta del av äventyrspedagogiken under den tid de går på skolan. Vi är en av de få skolorna i Sverige som har äventyr från åk F-9. 

På Högbyskolan är vi 5 utbildade äventyrspedagoger som arbetar i både skola och på fritids. 3 av oss är fritidspedagoger - Emma Jansson, Jonas Johansson och Olof Holgersson. Sedan är det Birgit Jakler som är behandlingsassistent i åk 1 och den 5e pedagogen är Kristine Munkhammar och hon är Högstadielärare i NO och Matte.

Äventyrspedagogikens olika teman.

 •Temaintegrerade äventyr

•Sagoäventyr

•Actionäventyr

•Miniäventyr

•Smart Kids (kunskapsinlärning & kunskapstest)

•Äventyr med surfplatta (integrering matematik & naturkunskap)

•Kamratövningar

•Kamratbanor

•Klurbanor (kul matte ute)