Kontakt

Yvonne Shatohin
Samordnande BHV-sjuksköterska
Telefon: 0498-26 82 42

Eva Jakobsson
Distriktssköterska och representant i Hälsofrämjande sjukvårdsrådet
Telefon: 0498 - 26 85 44
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnhälsovård

Barnhälsovården erbjuder alla förstagångsföräldrar ett levnadsvanesamtal.
 
Vi samtalar kring tobak, alkohol, mat och fysisk aktivitet.
 
Vi har möjlighet att remittera vidare där behov och önskemål finns.