Kontakt

Välkomna för inskrivning av ditt nyfödda barn på BVC BVC Wisby Söder  

Telefon: 0498-26 85 43
Telefontid: vardagar kl. 09.00 – 09.45 eller lämna meddelande så ringer vi upp.

BVC Slite   

Telefon: 0498-20 45 55
Telefontid: vardagar kl. 09.00 – 09.45 eller lämna meddelande så ringer vi upp.

BVC Hemse  

Telefon: 0498-20 46 72
Telefontid: vardagar kl. 09.00 – 09.45 eller lämna meddelande så ringer vi upp.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnet efter förlossningen

Ett par timmar efter förlossningen vägs och mäts barnet. Barnmorskan gör en undersökning av barnet och är allt helt normalt sker barnläkarundersökningen nästa morgon, vanligen mellan klockan 08-10 dagen efter förlossningen.

Sugbehov

Första timmarna efter förlossningen har barnet ett adrenalinpåslag och är vaket och söker efter bröstet genom att titta upp mot mammas ansikte, lyssna på rösten och föra sin hand mot munnen.  Om barnet suger under den första vakenhetsperioden går amningen enklare sen. Resten av första dygnet är barnet vanligen trött och inte lika sugintresserad. Andra och tredje dygnet följs ofta av intensivt sugande för att få igång mjölkproduktionen

Sökreflex

Barnets kommunicerar med dig via sökreflexen. Du känner igen den på att barnet hackar med halvöppen mun mot din kropp samt försöker suga på sina händer. Barnet vill då suga på bröstet vilket gör att mjölkproduktionen kommer igång.

Sinnen

Barnet har, precis som vi, väl utvecklade sinnen  med smak, känsel, hörsel och lukt. Synen är inte fullt utvecklad. Barnet ser bäst på ca 20 cm avstånd,men på detta nära avstånd kan man få fin ögonkontakt med barnet.

Kroppskontakt

Barn vill ha kroppskontakt. Ett nyfött barn sover helst och bäst nära dig/er, gärna i famnen eller i en bärsjal. Där är det lagom trångt och varmt, inte för tyst. Närhet är ett grundläggande behov som måste tillfredsställas.

Dygnsrytm

Barnets dygnsrytm stämmer tyvärr inte överens med vår. Den nyfödda bebisen är mest vaken och alert på kvällen och kanske fram till två-tiden på natten. Då vill barnet ammas ofta och känna närhet.

Glöm inte att vila och sova själv dagtid när barnet sover.

Barnets sovställning

Barnet ska ligga på rygg när det sover, läs vidare under länken med socialstyrelsens råd ”Minska risken för plötslig spädbarnsdöd”.

Kiss och bajs

Barnet bör kissa inom 1 ½ dygn. Urinen kan vara lite roströd i färgen vilket beror på salter. Det är helt normalt.
Det första bajset är grönsvart till färgen och kallas barnbeck eller mekonium. Det bör komma inom 2 dygn. När barnet börjar få i sig mer bröstmjölk övergår färgen till senapsgult.

Naglar

Barnets naglar är ofta långa och de kan riva sig i ansiktet. Du ska inte klippa naglarna på en nyfödd, riv istället av dem eller fila försiktigt.

Navel 

Navelstumpen torkar ihop och faller av efter 7-10 dagar. Det kan komma lite färskt blod.  Tvätta dagligen med ljummet vatten och torka torrt. Be oss visa!

PKU-prov

Sedan mitten av 60-talet tas PKU på alla nyfödda barn i Sverige. I provet ingår test för 24 ovanliga men allvarliga, medfödda sjukdomar. Syftet är att hitta barn med någon av dessa sjukdomar, som går att behandla och där en tidig diagnos är viktig för prognosen.

Mer information finns på PKU-laboratoriets hemsida.

Hörseltest

Alla nyfödda på BB erbjuds hörseltest. Syftet är att så tidigt så möjligt upptäcka eventuella hörselskador. Om en hörselskada upptäcks tidigt och kan åtgärdas ökar möjligheten för en god språkutveckling. Undersökningen är snabb och helt smärtfri.

Vanliga symptom hos nyfödda

Illamående/kräkningar Fösta dygnet mår barnet ofta illa på grund av nedsvalt fostervatten. Ibland behöver de kräkas. Man ser tydligt att barnet ligger och ulkar. Ta upp barnet, håll det på sidan i famnen eller över axeln så rinner vätskan ut.

Tvärtom mot vad man kan tro är det bra att låta barnet suga ofta, då kommer tarmarna igång snabbare och illamåendet går över.

Nysningar

Det beror på att fostervatten retar luftvägarna, det har ingenting med förkylning att göra.

Flytningar 

Flickor kan ha en vitaktig flytning från slidan, den försvinner efter 2-3 veckor. Ibland kan man även se någon strimma blod. Båda företeelserna beror på hormonpåverkan och är helt normalt.

Fosterfett

Det är en förstaklassig hudkräm, tvätta inte bort! Stryk ut lager som kan finnas i ljumskar och hudveck. Barnet behöver inte bada direkt men vi visar gärna badteknik innan ni går hem.

Nästäppa

Nästäppa beror på svullna nässlemhinnor efter förlossningen, det lägger sig efter 1-2 dygn. Vid svårighet att suga på bröstet kan man droppa lite koksalt i näsan. Säg till personalen.

Hudfärg

Efter några dagar blir många nyfödda lite gula i hud och ögonvitor. Barnet gör sig av med överflödiga röda blodkroppar. En slaggprodukt bildas, bilirubin, som gör huden gulaktig. Ibland tas ett blodprov, är bilirubinvärdet högt får barnet ligga i sollampa något dygn.