Kontakt

Välkomna för inskrivning av ditt nyfödda barn på BVC BVC Wisby Söder  

Telefon: 0498-26 85 43
Telefontid: vardagar kl. 09.00 – 09.45 eller lämna meddelande så ringer vi upp.

BVC Slite   

Telefon: 0498-20 45 55
Telefontid: vardagar kl. 09.00 – 09.45 eller lämna meddelande så ringer vi upp.

BVC Hemse  

Telefon: 0498-20 46 72
Telefontid: vardagar kl. 09.00 – 09.45 eller lämna meddelande så ringer vi upp.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Att bli förälder, partners roll

Att få barn är fantastisk och omtumlande. Kanske är omställningen större för din partner, som mamma har du ju burit barnet i magen och blivit ständigt påmind under graviditeten.

Den nya rollen som förälder är något man växer in i, ni blir inte föräldrar över en natt. Som partner kan du inte amma men ditt barn behöver dig ändå. Bebisen känner igen din röst och kan vara nära dig och känna sig trygg. 

Stöd och uppmuntran till amning är viktigt för att den ska lyckas. Det tar mycket tid i början. Skapa lugn och ro för familjen, ta hand om markservice och det praktiska.

Planera inte in en massa saker att göra, ta dagen som den kommer den första tiden.

höstlöv (Fotograf: Jennica Holstensson)