Kontakt

Ring oss på förlossningen: 

- När du har värkar, regelbundna med c:a 5 minuters intervall

- Om du misstänker att vattnet har gått

- Om du får en blödning

- Om du får värkar före vecka 36

- Om det är något annat du undrar över

Telefon

0498-26 80 02

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förlossningen

Den 11/11-2020 återinfördes restriktioner från i våras med viss modifiering. Vad innebär det?

 
En förutsättning är FRISK partner
  • Partner är välkommen att medfölja till förlossningen och får även stanna kvar på BB efter förlossningen. Skall hålla sig på patientrum i så stor utsträckning som möjligt. Om man lämnar avdelningen kan man ej komma åter.
  • Frukost: Sprita händer och håll avstånd, därefter hämtar patient/partner själv sin frukost i luckan där de beställer vad man önskar på sin bricka. Serveras tom kl. 09.00. Därefter ingen servering!
  • Lunch: Intas på patientrum. Partner måste beställa mat av oss. Ingen beställning utifrån av anhörig.
  • Middag: Som ovan.
  • Kaffe/Thé får man hämta själv i dagrummet. Sprita händer och håll avstånd.
  • Partner får INTE följa med till eftervårdsmottagningen. Endast mor och barn!
  • Syskon får inte komma med till något av besöken!
Beslut enligt överenskommelse med smittskyddsläkaren.

Viktigt att veta! 

Om partner utvecklar symtom under Förlossningen/BB-vistelse, skall denne genast lämna avdelningen. 

Detta beslut kan när som helst dras tillbaka OM det skulle förvärras med Covid-smitta igen. Det råder tills vidare besöksförbud på vårdavdelningarna på Visby lasarett.

När du kommer in till förlossningen gör vi en CTG registrering, tar blodtryck och urinprov.

Detta är rutinundersökningar och görs på alla kvinnor för att få en uppfattning om hur du och ditt barn mår.

Vid CTG registrerar vi barnets hjärtljud och om du har värkar så registreras ditt värkarbete under ca 20-30 minuter. Vi undersöker även modermunnens öppningsgrad för att bedöma var i förlossningsarbetet du befinner dig.

Du som partner är ett självklart stöd för den blivande mamman på förlossningsrummet.

Du hjälper kvinnan att koncentrera sig på andningen och avslappningen, badda pannan, massera, hålla om och servera dryck. Genom din närvaro känner sig kvinnan trygg.

Det är positivt att kunna dela förlossningsupplevelsen med någon.