Kontakt

Ring oss på förlossningen: 

- När du har värkar, regelbundna med c:a 5 minuters intervall

- Om du misstänker att vattnet har gått

- Om du får en blödning

- Om du får värkar före vecka 36

- Om det är något annat du undrar över

Telefon

0498-26 80 02

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förlossningen

Från och med den 1 april 2022 är covid-19 inte längre en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom, men däremot är den anmälningspliktig. 

Vad innebär det? 
Vårdhygien rekommenderar fortsatt provtagning med antigentestning av alla födande kvinnor april  månad ut.
 
En förutsättning är FRISK partner
  • Partner är välkommen att medfölja till förlossningen och får även stanna kvar på BB efter förlossningen. 
  • Frukost: Sprita händer och håll avstånd, därefter hämtar patient/partner själv sin frukost i luckan där de beställer vad man önskar på sin bricka. Serveras tom kl. 09.00. Därefter ingen servering!
  • Lunch: Intas på patientrum. Partner tar med egen mat.
  • Middag: Som ovan.
  • Kaffe/Thé får man hämta själv i dagrummet. Sprita händer och håll avstånd.
  • Endast en förälder kan vara med på eftervårdsmottagningen på grund av begränsad plats. 
  • Beslut enligt överenskommelse med smittskyddsläkaren.

Viktigt att veta! 

Om partner utvecklar symtom under Förlossningen/BB-vistelse, skall denne genast lämna avdelningen. 

När du kommer in till förlossningen gör vi en CTG registrering, tar blodtryck och urinprov.

Detta är rutinundersökningar och görs på alla kvinnor för att få en uppfattning om hur du och ditt barn mår.

Vid CTG registrerar vi barnets hjärtljud och om du har värkar så registreras ditt värkarbete under ca 20-30 minuter. Vi undersöker även modermunnens öppningsgrad för att bedöma var i förlossningsarbetet du befinner dig.

Du som partner är ett självklart stöd för den blivande mamman på förlossningsrummet.

Du hjälper kvinnan att koncentrera sig på andningen och avslappningen, badda pannan, massera, hålla om och servera dryck. Genom din närvaro känner sig kvinnan trygg.

Det är positivt att kunna dela förlossningsupplevelsen med någon.