Kontakt

Ring oss på förlossningen 

När du har värkar, regelbundna med c:a 5 min intervall

Om du misstänker att vattnet har gått

Om du får en blödning

Om du får värkar före vecka 36

Om det är något annat du undrar över

Telefon
0498-26 80 02

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förlossningen

Från den 9 september lättar vi på de restriktioner vi haft sedan i våras. Vad innebär det?

En förutsättning är FRISK partner

  • Partners får komma och gå. Hämta mat på stan m.m. Sprita händer innan in på avdelning.
  • Frukost går patient/partner själv ut och hämtar i luckan, alltså ingen buffé. De får beställa av köket i luckan vad de önskar på sin bricka. Sprit skall stå på bänken och de skall sprita händerna innan de tar emot. OBS! Detta serveras innan kl. 09.00, därefter ingen servering.
  • Lunch – ett fåtal patienter kan sitta i patientdagrummet. Vi tar bort mittenstolarna vid bordet. Partner får fortsatt beställa mat av oss om de så önskar. 
  • Middag – samma som ovan.
  • Kaffe/thé får man själv hämta i dagrummet. Viktigt sprita händerna innan!
  • Partner får följa med på eftervårdsbesöken.
  • Syskon får inte komma med till något av besöken.
Beslut enligt överenskommelse med smittskyddsläkaren.

Viktigt att veta! 

Detta beslut kan när som helst dras tillbaka OM det skulle förvärras med Covid-smitta igen. Det råder tills vidare besöksförbud på vårdavdelningarna på Visby lasarett.

När du kommer in till förlossningen gör vi en CTG registrering, tar blodtryck och urinprov.

Detta är rutinundersökningar och görs på alla kvinnor för att få en uppfattning om hur du och ditt barn mår.

Vid CTG registrerar vi barnets hjärtljud och om du har värkar så registreras ditt värkarbete under ca 20-30 minuter. Vi undersöker även modermunnens öppningsgrad för att bedöma var i förlossningsarbetet du befinner dig.

Du som partner är ett självklart stöd för den blivande mamman på förlossningsrummet.

Du hjälper kvinnan att koncentrera sig på andningen och avslappningen, badda pannan, massera, hålla om och servera dryck. Genom din närvaro känner sig kvinnan trygg.

Det är positivt att kunna dela förlossningsupplevelsen med någon.