Kontakt

Isabel Enström (mp)
Ordförande 2015 - 2018
E-post: isabel.enstrom@gotland.se

Bertil Klintbom
Samordnare
Telefon: 0498-26 92 40
E-post: bertil.klintbom@gotland.se  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljörådet

Miljörådet på Gotland är ett kontakt- och diskussionsforum för aktuella miljöfrågor med politiska representanter utsedda av regionfullmäktige, företrädare för föreningslivet på Gotland och tjänstemän i regionen. Ordförande under denna mandatperiod är regionrådet Isabel Enström.

Läs mer om miljörådet under Politik och demokrati.