Kontakt

Räddningstjänsten
Besöksadress: Visborgsallen 19, 621 81 Visby
Huvudbrandstation: Katrinelund, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-rs@gotland.se 
E-post: forebyggande.rt@gotland.se 
E-post: raddningstjansten@gotland.se

 

 

Insatsledare
Telefon: 0498-26 98 78
E-post: il@gotland.se


Pressnummer
Telefon: 0498-26 99 44

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till allmänheten

Här finns allmännyttig information rörande hur man undviker brand och olyckor i allmänhet. Här finns också tips och råd om hur man bäst kan förbereda sig och hantera olyckor om de ändå skulle inträffa.

Ett av våra mål är att den enskilde så ofta som möjligt ska göra en första insats innan vi kommit på plats. Alltför ofta nöjer sig personer som blir vittne till en olycka med att larma exempelvis ambulans eller räddningstjänst, och känner därefter att de "gjort sitt". Faktum är dock att en första omedelbar insats kan göra stor skillnad, inte minst i de områden där räddningsstyrkor har lång körtid.

Väl förberedd har man goda möjligheter till att snabbt hjälpa till.